top of page

English below ↓

 

For the next activity and further questions, don't hesitate to contact us and/ or sign up for the updates via e-mail!

 

 

Voor de volgende activiteit en nadere vragen, neem gerust contact op en/ of meld je aan voor de updates via e-mail!

 

 

Winter wandeling

 

Wat betekent winter voor jou?

 

Tijdens de wandeling wordt er dieper ingegaan op het onderwerp. Welke associaties roept de winter bij je op, wat doet de winter met je als individu?

 

Een mooie gelegenheid om een en ander nader te belichten en eventueel een plek te geven.

 

Neem een camera mee om foto's te kunnen maken!

 

Geef jezelf en wellicht iemand anders deze mooie kans om te ervaren.


Waar: We verzamelen voor de deur bij ons Center, Kerkstraat 1 6291 AA te Vaals, Zuid- Limburg


Wanneer: Nader te bepalen

Aanvang/ ontvangst is om 10.30u en we vertrekken voor de wandeling om 11.00u.


Na de wandeling, rond 12.30u spreken we na en daarna ronden we de activiteit gezamenlijk af.

 

Bijdrage voor deze activiteit: €39.00 p.p.


Ben jij er bij?

 

We verwelkomen je graag!

 

 


Adres verzamelpunt activiteit:

Kerkstraat 1

6291 AA Vaals

 

Contact

Melody: +31620260584

Ruud: +31652681210

contact@CoreAbundantLifestyle.com

contactformulier


•••

Beelden andere wandelingen en activiteiten:

https://www.coreabundantlifestyle.com/imagery-activities-sessions-events

 

 

• • •


 

Winter hike


What does winter mean to you?

 

During the walk, the subject is discussed in more detail. What associations does winter evoke in you, what does winter do to you as an individual?

 

A great opportunity to shed light on things and possibly give them a place.

 

Bring a camera to be able to take pictures!

 

Give yourself and perhaps someone else this great opportunity to experience.

 

 

Where: We gather at the door at our Center, Kerkstraat 1, 6291 AA in Vaals, South Limburg

 

When: To be determined

Start / reception is at 10.30 am and we leave for the hike at 11:00 am.


After the hike, around 12.30 a.m., we reflect and then we complete the activity together.


Contribution for this activity: € 39.00 p.p.


Will you be there?


We look forward to welcoming you!

 

 

Address meeting point activity:

Kerkstraat 1

6291 AA Vaals

 

 

Contact

Melody: +31620260584

Ruud: +31652681210

contact@CoreAbundantLifestyle.com

contact form

 

•••

Imagery other hikes and activities:

https://www.coreabundantlifestyle.com/imagery-activities-sessions-events

 

 

Lente/ zomer/ herfst/ winterwandeling • Spring/ summer/ autumn/ winter hike

€39.00Price
bottom of page