English below ↓

 

Lente wandeling

 

Wat betekent lente voor jou?


Tijdens de wandeling wordt er dieper ingegaan op het onderwerp. Welke associaties roept de lente bij je op, wat doet de lente met je als persoon?

 

Een mooie gelegenheid om een en ander nader te belichten en eventueel een plek te geven.

 

Neem een camera mee om foto's te kunnen maken!

 

Geef jezelf en wellicht iemand anders deze mooie kans om te ervaren.

 


Waar: We verzamelen voor de deur bij ons Center, Kerkstraat 1 6291 AA te Vaals, Zuid- Limburg


Wanneer: Dinsdag 15 juni 

Aanvang/ ontvangst is om 10.30u en we vertrekken voor de wandeling om 11.00u.


Na de wandeling, rond 12.30u spreken we na en daarna ronden we de activiteit gezamenlijk af.

 

Bijdrage voor deze activiteit: €39.00 p.p.


Ben jij er bij?

 

We verwelkomen je graag!

 

 


Adres verzamelpunt activiteit:

Kerkstraat 1

6291 AA Vaals

 

Contact

Melody: +31620260584

Ruud: +31652681210

contact@CoreAbundantLifestyle.com

contactformulier


•••

Beelden Stiltewandeling 18 september 2020:

https://www.coreabundantlifestyle.com/imagery-activities-sessions-events

 

 

• • •


 

Spring hike


What does spring mean to you?

 

During the walk, the subject is discussed in more detail. What associations does spring evoke in you, what does spring do to you as a person?

 

A great opportunity to shed light on things and possibly give them a place.

 

Bring a camera to be able to take pictures!

 

Give yourself and perhaps someone else this great opportunity to experience.

 

 

Where: We gather at the door at our Center, Kerkstraat 1, 6291 AA in Vaals, South Limburg

 

When: Tuesday June 15th

Start / reception is at 10.30 am and we leave for the hike at 11:00 am.


After the hike, around 12.30 a.m., we reflect and then we complete the activity together.


Contribution for this activity: € 39.00 p.p.


Will you be there?


We look forward to welcoming you!

 

 

Address meeting point activity:

Kerkstraat 1

6291 AA Vaals

 

 

Contact

Melody: +31620260584

Ruud: +31652681210

contact@CoreAbundantLifestyle.com

contact form

 

•••

Imagery Silent Hike 18 September 2020:

https://www.coreabundantlifestyle.com/imagery-activities-sessions-events

 

 

Lentewandeling • Spring hike

€39.00Price